Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Горячковська Ганна Миколаївна. Антропологічний вимір віртуальної реальності : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Горячковська Г.М. Антропологічний вимір віртуальної реальності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2007 р.

Дисертація присвячена дослідженню антропологічного аспекту віртуальної реальності. Аналіз сучасного концепту віртуальної реальності та постаті її концептуального персонажу дозволив окреслити проблему антропологічного виміру віртуальної реальності, дослідити його природу й особливості. На підставі порівняльного аналізу концепції психології віртуальної реальності (О.М. Носов) і філософського дискурсу переживання (С.Л. Франк, Ж.П. Сартр, Ж. Батай) обґрунтовано ствердження про те, що джерелом і умовою актуалізації віртуальної реальності є спонтанне переживання. Продемонстровано, що особливості антропологічного виміру віртуальної реальності репрезентативно виражені через феномени рекурсії, трансценденції, гри.

Дослідження симулякру і симуляції як засобів її об’єктивації віртуальності дозволило обґрунтувати ствердження про те, що антропологічний вимір віртуальної реальності є джерелом символічного середовища, в якому мешкає людина.

Публікації автора:

  1. Горячковская А.Н. Виртуальность и трансценденция // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х.: ХНУ, 2003. – №588. – С. 44-49.

  1. Горячковская А.Н. Игра как виртуальное событие: театр А.Арто // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х.: ХНУ, 2005. – №708. – С. 27-32.

  2. Горячковская А.Н. Концептуальный персонаж виртуальной реальности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х.: ХНУ, 2007. – №764-2. – С. 10-14.

  3. Горячковская А.Н. Метафора как потенциация смыслов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х.: ХНУ, 2004. – №615. – С. 32-34.

  4. Горячковская А.Н. Переживание как модус виртуальности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х.: ХНУ, 2004. – №644. – С. 42-44.

  5. Горячковская А. Человек и симулякр // POST OFFICE: Образи часу – образи світу. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х.: ХНУ, 2007. – №776. – С. 83-90.

  6. Горячковская А.Н. Философия возможного // Материалы 7го Международного молодежного форума „Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке”. – Х.: ХНУРЭ, 2003. – С. 596.

  7. Горячковская А.Н. Онтологический статус человека в мире информационно-виртуальных технологий // Збірник робіт IV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспирантів та молодих учених „Людина, культура, техніка в новому тисячолітті”. – Х.: ХАІ, 2003. – С. 89.

  8. Горячковская А.Н. Виртуальное как переживание // Материалы 8го Международного молодежного форума „Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке”. – Х.: ХНУРЭ, 2004. – С. 262.

  9. Горячковская А.Н. Игра и виртуальная реальность // Материалы 9го Международного молодежного форума „Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке”. – Х.: ХНУРЭ, 2005. – С. 614.