Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Іл'янович Катерина Борисівна. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Іл’янович К. Б. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Сімферополь, 2008.

У дисертації досліджуються культурно-історичні джерела та соціокультурні ознаки антропологічної кризи сучасної техногенної цивілізації. Основна увага в роботі приділяється аналізу негативних аспектів розвитку цивілізації як глобальної соціокультурної системи. Обґрунтовується, що сучасна техногенна цивілізація переживає глибинну антропологічну кризу, що торкнулася всіх сфер життя. Підкреслюється, що науковий аналіз подібних мегатенденцій цивілізаційного розвитку виявляється недостатнім, одноаспектним, тому людство, переступивши поріг XXI століття, продовжує стихійно прокладати собі шлях.

Проведене дослідження культурно-історичного контексту зародження, системи цінностей і особливостей раціональності техногенної цивілізації дозволяє говорити про глибинне джерело сучасної антропологічної кризи. Рефлексія над джерелами та соціокультурними ознаками антропологічної кризи обґрунтовує необхідність формування нового типу світогляду, нової антропологічної парадигми, що мають загальнокультурний зміст та загальноцивілізаційне значення.

Публікації автора:

  1. Ильянович Е.Б. Монизм и плюрализм в контексте современной культуры / Е.Б. Ильянович // Ученые записки ТНУ Серия: Философия. – 2002. – Том 15 (54), №2. - С. 186-192.

  2. Ильянович Е.Б. Человек в условиях глобализации / Е.Б. Ильянович // Ученые записки ТНУ Серия: Философия. – 2005. – Том 18 (57), № 2. – С. 129-137.

  3. Ильянович Е.Б. Основные признаки антропологического кризиса современности / Е.Б. Ильянович // Ученые записки ТНУ Серия: Философия. – 2006. – Том 19 (58), № 2. – С. 133-141.

  4. Ильянович Е.Б. Человек в условиях современного антропологического кризиса / Е.Б. Ильянович // Ученые записки ТНУ Серия: Философия. – 2007. – Том 20 (59), № 1. – С. 189-198.

  5. Ильянович Е.Б. Виртуализация человека в контексте прогресса технологий / Е.Б. Ильянович // Ученые записки ТНУ Серия: Философия. –2008. – Том 21 (60), № 2. – С. 26-34.

  6. Ильянович Е.Б. Проблема человека в классической философской антропологии / Е.Б. Ильянович // Материалы XXXV научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов (г. Симферополь, 25-28 апреля 2006 г.) / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь: Изд. ОАО «Симферопольская городская типография», 2006. – Вып.2. - С. 52-55.

  7. Ильянович Е.Б. Антропологический кризис в современном глобализирующемся мире / Е.Б. Ильянович // Материалы XXXVI научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов (г. Симферополь, 23-27 апреля 2007 г.) / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь: ДиАйПи, 2007. – Вып.3. - С. 72-75.