Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Хорошун Ганна Миколаївна. Аналіз фазових сингулярностей у дифрагованому світловому полі : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2008.Анотація до роботи:

Хорошун Г. М. Аналіз фазових сингулярностей у дифрагованому світловому полі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Інститут фізики Національної академії наук України, Київ, 2007.

У дисертаційній роботі проведено аналіз умов виникнення дислокацій або екстремумів хвильового фронту при дифракції пучків світла на непрозорій перешкоді та інтерференції двох пучків. Розвинений підхід, що дозволяє прогнозувати механізми утворення, закономірності еволюції та топологію дислокацій хвильового фронту у цих оптичних полях. Розповсюдження пучка у просторі уздовж осі Z розглядається як динамічна задача дифузії компонент поля на площині XY у формальному часі t (). Показано, що диполі ОВ виникають перпендикулярно напрямкам сильної неоднорідності світлового потоку G(x, y, t) за двома можливими сценаріями. Завдяки цьому розкрито механізми утворення дифракційних диполів вихорів, регенерації сингулярного пучка, високоефективного синтезу сингулярного пучка із гауссового пучка за допомогою фазового клина.

Для задачі дифракції плоскої хвилі на круглому отворі знайдено точний розв’язок хвильового рівняння з граничними умовами Кірхгофа за допомогою перетворень Ханкеля. Досліджено поведінку поля у ближній зоні, встановлено відсутність будь-яких сингулярностей фази і зсув екстремумів амплітуди на осі у порівнянні з результатами, отриманими Зоммерфельдом у параксіальному наближенні.

Розв’язана додаткова задача дифракції плоскої хвилі на непрозорому диску за допомогою принципу Бабіне. Фазова швидкість поля на осі в області плями Пуассона значно перевищує швидкість світла с. Це призводить до виникнення на осі пучка компенсаційної фазової затримки , яку визначено теоретично за провалом на хвильовій поверхні та експериментально за кривизною інтерференційних смуг в області суперпозиції дифрагованого поля та похилої плоскої хвилі.