Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Дєгтяр Андрій Олегович. Аналітично-організаційне забезпечення прийняття та реалізації державно- управлінських рішень : Дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін- т держ. управління. — Х., 2004. — 415арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 335-362.