Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


25. Данилішина Катерина Олександрівна. Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації: дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Одеська національна юридична академія. - О., 2004.Анотація до роботи:

Данилішина К.О. Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04. - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Одеська державна юридична академія, Одеса, 2004.

У дослідженні аналізуються основні аспекти процесів глобалізації, їх позитивні і негативні сторони, визначається місце і роль США, як єдиної на сьогодні глобальної наддержави, у розвитку цих процесів.

Публікації автора:

1. Данилишина Е.А. Роль рекламы в контексте современного этапа процесса глобализации // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. - Одеса: “Юридична література”. - 2001. - Вип. 10-11. - С.702-708.

2. Данилишина Е.А. Процессы глобализации в культурном измерении // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. - Одеса: “Юридична література”. - 2002. - Вип. 13-14. - С.906-912.

3. Данилішина К.О. Впливи інформаційних світових потоків на пострадянське суспільство // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса: „Юридична література”. – 2003. – Вип. 17. – С.257-263

4. Данилишина Е.А. Борьба с американским информационным империализмом в странах Западной Европы: опыт для Украины (II половина ХХ ст.) // Вісник ОНУ. Серія Політологія - Соціологія. - Вип. 12. - 2003 - Т.3. - С.756-764.

5. Данилішина К.О. Американський культурно – інформаційний імперіалізм в Україні (на прикладі реклами ) // Матеріали регіональної науково-практичної конференції „Мовна екологія як чинник гармонійного розвитку суспільства”. – Одеса, 2003. – С 94-100.

6. Данилішина К.О. Співробітництво України з європейськими країнами щодо захисту свого інформаційного простору: проблеми та перспективи. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Політологія. – С.24-26