Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Акустика


Сотнікова Тетяна Анатоліївна. Акустичні властивості шумозахисних бар'єрів : Дис... канд. наук: 01.04.06 - 2008.Анотація до роботи:

Сотнікова Т. А. Акустичні властивості шумозахисних бар’єрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.04.06 – акустика. Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню звукових полів, розсіяних на шумозахисних бар'єрах, встановлених на пласкій поверхні землі уздовж транспортних магістралей. Для оцінки звукових полів розсіювання розроблений ефективний аналітичний метод. За результатами чисельних розрахунків проведений детальний аналіз звукових полів у широкому діапазоні частот, розмірів бар'єрів і при різних варіантах взаиморазмещения джерела звуку й класичного шумозахисного бар'єра у вигляді тонкої жорсткої стінки. Запропоновано нову V — подібну конструкцію шумозахисного бар'єра підвищеної ефективності, яка ґрунтується на використанні інтерференційних явищ поблизу кромки. Для нового типу бар'єра розроблений ефективний аналітичний метод оцінки розсіяних звукових полів. Проведено детальний чисельний аналіз звукових полів у широкому діапазоні частот при варіацій геометричних параметрів V — образного бар'єра. Визначені найбільш оптимальні параметри нового типу бар'єра. Запропоновано два нових інтегральних критерії ефективності шумозахисних бар'єрів, які можуть виявитися корисними для практики. Проведено порівняльний аналіз ефективності класичного й V — подібного шумозахисних бар'єрів як на основі зіставлення розсіяних полів тиску, так і за допомогою запропонованих інтегральних критеріїв. Порівняльний аналіз показав значну перевагу V — подібного бар'єра по ефективності шумозахисту над класичним. Розроблено практичні рекомендації щодо застосування розглянутих типів бар'єрів.

Дисертаційна робота в цілому присвячена дослідженню акустичних властивостей шумозахисних бар’єрів з метою встановлення закономірностей розсіяння звукових хвиль на шумозахисних бар'єрах та пошуку шляхів підвищення їх ефективності.

Найбільш важливі результати полягають у наступному:

  1. Розроблено новий ефективний метод оцінки характеристик звукових полів, розсіяних на класичному шумозахисному бар'єрі у вигляді жорсткої стінки кінцевої висоти, що встановлені на плоскій жорсткій поверхні.

  2. Чисельно отримані кількісні дані про характеристики звукових полів, розсіяних класичними бар'єрами різної геометрії в широкому діапазоні частот. Проведено детальний аналіз залежності характеристик звукових полів від геометричних параметрів бар'єрів і місця розташування джерела.

  3. Запропонована нову конструкцію бар'єру (V-образный бар'єр), що дозволяє управляти структурою дифрагованого поля та контролювати рівень шуму в області, що підлягає захисту.

  4. Розроблено аналітичний метод розв’язку задачі дифракції на бар'єрах запропонованого типу в широкому діапазоні частот та при різних їх геометричних характеристиках. Проведено докладний аналіз розподілу звукових полів в освітленій зоні та в зоні тіні бар'єрів. Оцінено енергетичну ефективність шумозахисних властивостей V-образных бар'єрів та показані їх переваги з погляду шумозахисту.

  5. Запропоновано нові інтегральні критерії оцінки ефективності шумозахисних бар’єрів. За їх допомогою оцінено та порівняно енергетичну ефективність шумозахисних властивостей класичних бар'єрів.

Публікації автора:

  1. Вовк И. В. Об одном строгом методе оценки акустических свойств шумоподавляющих барьеров / Вовк И. В., Конченко Т. А., Мацыпура В. Т. // Акуст. вістн. — 2004. — T. 7, № 4. — C. 21—27.

  2. Вовк И. В. Об одном методе повышения эффективности шумоподавляющих барьеров / Вовк И.В., Мацыпура В. Т., Сотникова Т.А. // Акуст. вістн. — 2006. — Т. 9, № 2. — C. 17—26.

  3. Вовк И. В. Интегральные акустические характеристики V-образного шумоподавляющего барьера Вовк И.В., Сотникова Т.А. // Акуст. вістн. — 2007. — Т. 10, № 3. — C. 25—29.

  4. Вовк И.В. Строгий метод оценки акустических свойств шумоподавляющих барьеров / И. В. Вовк, В. Т. Мацыпура, Т.А. Конченко // КОНСОНАНС -2005 : зб. праць акустичного симпозіуму, 27—29 верес. 2005 р., Київ / Національна Академія Наук України, Інститут гідромеханіки. — К. : НАН України, Ін-т гідромеханіки, 2005. - С. 103–108. —Библиогр. в конце ст.