Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Барліт Оксана Олександрівна. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець XIX – початок XX століття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Барліт О.О. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець XIX – початок XX століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, 2008.

У дисертації досліджено педагогічну проблему вдосконалення сучасної системи екологічної освіти школярів на основі інтеграції прогресивних здобутків вітчизняної педагогічної теорії і практики кінця XIX – початку XX століття у навчально-виховний процес. Ретроспективний аналіз педагогічних концепцій вітчизняних науковців уможливив доповнення педагогічної моделі формування аксіології природи (О. Герд, М. Сумцов), етнокультурною варіативністю та інвайронментальними чинниками (С. Русова, І. Стешенко), етико-естетичними й психологічними механізмами єднання людини з природою (Б. Грінченко, М. Грот). У роботі обґрунтовано необхідність аксіологічного підходу як продукта синтезу наукового філософського, педагогічного, психологічного, культурологічного знання, що передбачає взаємодію всіх суб’єктів освіти та їх ставлення до світу за етичними принципами, доповнює простір навчання і виховання ціннісними настановами й відкриває можливості для етноантропологічного спрямування екологічної освіти.

Визначені аксіологічні засади ставлення школярів до природи заслуговують на увагу науковців і практиків, які проектують інноваційну освіту, створюють антропоекологічну модель і методики еколого-естетичного виховання, проводять різнобічні експертні дослідження.

Публікації автора:

Навчально-методичний посібник:

  1. Барліт О.О., Лісіна Л.О. Формування професійної компетентності вчителя: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: Лана – Друк, 2006. – 214 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

  1. Барліт О.О. Аксіологічний підхід в управлінні сучасними знаннями про природу / О.О.Барліт // Педагогіка і психологія формування творчої особистості. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 45. – С. 23-28.

  2. Барліт О.О. Аксіологічний підхід у розвитку світоглядно-праксеологічного відношення людини до природи / О.О.Барліт // Педагогіка і психологія формування творчої особистості. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 44. – С. 45-50.

  3. Барліт О.О. Етико-естетичний підхід в сприйнятті природи: історико-педагогічний аспект / О.О.Барліт // Психологія, педагогіка та медико-біологічні проблеми формування особистості. – Харків: Основа, 2007. – № 2. – С. 6-9.

  4. Барліт О.О. Концептуально - аксіологічний вимір природи у вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.О. Барліт // Постметодика. – 2008 . №7. С. 297-300.

Матеріали науково-практичних конференцій:

6. Барліт О.О. Концептуально-аксіологічний вимір природи у педагогічній думці

України кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.О. Барліт// Історіко-педагогічний

альманах. – Умань, 2007. –С. 93-100.

7. Барліт О.О. Антропологічний аспект професійної підготовки педагога: рух від

Екології до антропології / О.О. Барліт// Таврійський вісник освіти. – Херсон,

2008. - №4. – С.15-19.