Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Сташко Андрій Іванович. Аеромобільні війська України в історичному контексті: передумови виникнення, становлення та розвиток : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2009.Анотація до роботи:

Сташко А.І. Аеромобільні війська України в історичному контексті: передумови виникнення, становлення та розвиток. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню історії аеромобільних військ України. Проаналізовано стан наукових досліджень та джерельну базу. Розкрито передумови виникнення аеромобільних військ, а саме – історичний розвиток організаційних структур повітряно-десантних військ СРСР, досвід їх бойового застосування, специфіку бойової підготовки, еволюцію засобів доставлення та висадження десанту.

Висвітлено процес становлення аеромобільних військ України з часу проголошення незалежності в 1991 р. Простежено еволюцію організаційної структури як аеромобільних військ загалом, так і кожної їх частини зокрема. Досліджено розвиток поглядів на застосування аеромобільних військ в мирний і воєнний час, у різних видах бою. Вивчено досвід участі аеромобільних військ в міжнародній співпраці. Окреслено процес створення власної системи підготовки кадрів для аеромобільних військ. Проаналізовано основні напрямки розвитку матеріально-технічної бази аеромобільних військ України. Досліджено заходи з професіоналізації аеромобільних військ. На ґрунті історичного аналізу сформульовано пропозиції стосовно розвитку аеромобільних військ України.

Публікації автора:

1. Сташко А.І. Історичні передумови розвитку повітряно-десантних військ / А.І. Сташко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – № 528: Держава та армія. – Львів, 2005. – С. 117–122.

2. Сташко А.І. Міжнародне становище України у контексті Ялтинської конференції / А.І. Сташко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – № 541: Держава та армія. – Львів, 2005. – С. 158–161.

3. Сташко А.І. Аеромобільні війська – перспективний рід військ у вирішенні воєнних конфліктів / А.І. Сташко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – № 572: Держава та армія. – Львів, 2006. – С. 167–171.

4. Сташко А.І. Професіоналізація аеромобільних військ в контексті історичного військового досвіду України / А.І. Сташко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – № 584: Держава та армія. – Львів, 2007. – С. 166–172.

5. Сташко А.І. Тактика повітряно-десантних операцій: 1920 – 1945 рр. / А.І. Сташко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – № 612: Держава та армія. – Львів, 2008. – С. 165–170.